HOTEL – JEZIORAK

Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Iława

Temat: Jeziorak

Grafiki z motywem rycin przedstawiających wybrane gatunki ryb słodkowodnych i zestawionych z nimi plam akwarelowych przeznaczone były do przestrzeni hotelowej położonej bezpośrednio nad Jeziorakiem. Wydrukowane na płótnie uzupełniały się z formami przestrzennymi z metalu i drewna.